komiks

Bratstvo chmelu

NOVEMBER 2013

Téma:  KOMIKS
Predmet:  VÝTVARNÝ ATELIÉR
Meno vyučujúceho:  Mgr. art. Jiří Bezděk
Autor:  Stanislav Banás

Making of

Realizacia - návrhy - skice

Návrhy charakterov

Štúdie výrazov tváre

Návrh 2D makety

Návrh komiksovej celostrany